Saltar al contenido

Curso gratuíto: Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

Datos del curso:

Fecha inicio: 03/06/2020

Contacto: 881930262

CÓD. CURSO: 2019/005302-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30661
TIPO DE FORMACIÓN: MEP
TIPO: Curso que admite: Desempregados
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 03/06/2020
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: 09:00-14:00
CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA
LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA AVDA. DEL MAR, S/N
TELÉFONO: 881930262
EMAIL: centro.formacion.ocupacional.ferrol@xunta.gal
CONCELLO: FERROL
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 1
PROGRAMA: ELES0208 – Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios
MF0816 – Montaxe de elementos e equipos de instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios
UF0538 – Montaxe de elementos e equipos de instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios
UF0539 – Montaxes en instalacións domóticas en edificios
UF0540 – Prevención de riscos laborais e ambientais nas operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios
MF0817 – Caracterización dos elementos e equipos básicos de instalacións de telecomunicación en edificios
UF0541 – Caracterización dos elementos e equipos básicos de instalacións de telecomunicación en edificios
UF0542 – Montaxe de elementos e equipos en instalacións de telecomunicación en edificios
MP0118 – Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

Se solicitas esta acción a través da nosa oficina virtual, podes entrar no proceso de selección de alumnado cando este proceso se xestione a través dunha oficina de emprego. Para o caso de que o centro de formación teña optado pola selección directa do alumnado, terás que poñerte en contacto coa propia entidade para informarte sobre a posibilidade de inscribirte directamente nela.

Configuración de cookies