Saltar al contenido

Curso gratuíto: Actividades de venda

Datos del curso:

Fecha inicio: 11/03/2021

Contacto: 986220313

CÓD. CURSO: 2020/000063-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30628

TIPO DE FORMACIÓN: CNV

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 11/03/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS

CENTRO DE FORMACIÓN: CONCELLO DE VIGO

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA ARAGON, N¿ 82 – BAIXO

TELÉFONO: 986220313

EMAIL: metodo@metodogrupo.com

CONCELLO: VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: COMV0108 – Actividades de venda
MF0239 – Organización de procesos de venda
UF0030 – Organización de procesos de venda
UF0031 – Técnicas de venda
UF0032 – Venda en liña
MF0240 – Aprovisionamento e almacenaxe na venda
UF0033 – Aprovisionamento e almacenaxe na venda
UF0034 – Animación e presentación do produto no punto de venda
UF0035 – Operacións de caixa na venda
MF0241 – Xestión da atención ao cliente/consumidor
UF0036 – Xestión da atención ao cliente/consumidor
UF0037 – Técnicas de información e atención ao cliente/consumidor
MF1002 – Inglés profesional para actividades comerciais
MP0009 – Actividades de venda

Configuración de cookies