Currently set to No Index
Currently set to Follow
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Docencia da formación profesional para o emprego

Datos del curso:

Fecha inicio: 11/11/2020

Contacto: 881900813

CÓD. CURSO: 2019/002617-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 31055

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 11/11/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 09:00 A 14:00

CENTRO DE FORMACIÓN: ESCUELA DE FINANZAS SL

LUGAR IMPARTICIÓN: AVENIDA SALVADOR DE MADARIAGA, N¿ 50

TELÉFONO: 881900813

EMAIL: LUMEY.TRUJILLO@EFBS.EDU.ES

CONCELLO: OLEIROS

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3

PROGRAMA: SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego
MF1442 – Programación didáctica de accións formativas para o emprego
MF1443 – Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego
MF1444 – Impartición de accións formativas para o emprego
UF1645 – Impartición de accións formativas para o emprego
UF1646 – Titorización de accións formativas para o emprego
MF1445 – Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego
MF1446 – Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego
MP0353 – Docencia da formación profesional para o emprego

Configuración de cookies