Saltar al contenido

Curso gratuito: Impresión dixital

Datos del curso:

Fecha inicio: 06/09/2021

Contacto: 981523140

CÓD. CURSO: 2020/000294-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30565

TIPO DE FORMACIÓN: MEP

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 06/09/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 16:00H A 22:00H

CENTRO DE FORMACIÓN: CIFP COMPOSTELA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA Lamas de Abade, N¿ s/n

TELÉFONO: 981523140

EMAIL: cifp.compostela@edu.xunta.es

CONCELLO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: ARGI0209 – Impresión dixital
MF0200 – Fases e procesos en artes gráficas
UF0241 – Fases e procesos en artes gráficas
UF0242 – A calidade nos procesos gráficos
UF0509 – Prevención de riscos laborais e ambientais na industria gráfica
MF0482 – Preparación de arquivos para impresión dixital
MF0483 – Preparación e axuste da impresión dixital
UF0246 – Preparación e axuste da impresión dixital
UF0247 – Realización da impresión dixital
UF0930 – Mantemento, seguridade e tratamento dos residuos na impresión dixital
MP0059 – Impresión dixital

Disfruta del curso Impresión dixital y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies