Saltar al contenido

Curso gratuíto: Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

Datos del curso:

Fecha inicio: 02/08/2021

Contacto: 986192600

CÓD. CURSO:2019/005857-01

CÓD. ESPECIALIDADE:SSCE0212 – Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SITIPO DE FORMACIÓN:UFE

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador ten compromiso de contratación cunha porcentaxe do 45.45 %.

INICIO:02/08/2021

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:08:00 – 16:00

CENTRO DE FORMACIÓN:FOROX INNOVACION SL UNIPERSONAL

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA RUA C PARQUE TECNOLOXICO E LOXISTICO VIGO EDIF TEXVIGO, N¿ S/N

TELÉFONO:986192600

EMAIL:p.cerqueira@foroxinnovacion.com

CONCELLO:VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:3

PROGRAMA:

     MF1453 – Comunicación con perspectiva de xénero

          UF2683 – Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista

          UF2684 – Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención

     MF1454 – Participación e creación de redes con perspectiva de xénero

     MF1582 – Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes en materia de emprego

     MF1583 – Accións para a igualdade efectiva de mulleres e homes

     MF1584 – Detección, prevención e acompañamento en situacións de violencia contra as mulleres

     MP0561 – Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

      –

Disfruta del curso Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies