Saltar al contenido

Curso gratuíto: Aproveitamentos forestais

Datos del curso:

Fecha inicio: 14/09/2020

Contacto: 881867650

CÓD. CURSO: 2019/005336-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30532

TIPO DE FORMACIÓN: MEP

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 14/09/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 08:30-14:30

CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA SAN PAIO DO MONTE S/N

TELÉFONO: 881867650

EMAIL: centro.formacion.ocupacional.santiago@xunta.gal

CONCELLO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: AGAR0108 – Aproveitamentos forestais
MF1116 – Posta en marcha e mantemento da motoserra
UF0267 – Posta en marcha e mantemento da motoserra
UF0268 – Apeo de árbores con motoserra
MF1117 – Colleitadoras forestais e o seu mantemento
UF0269 – Colleitadoras forestais e o seu mantemento
UF0270 – Traballos de árbores con colleitadoras
MF1118 – Desembosque e tratamentos dos subprodutos forestais
MF1119 – Técnicas e equipos para gabear
UF0271 – Técnicas e equipos para gabear
UF0272 – Técnicas de poda en altura
MF1120 – Execución de traballos de descortizar
MF1121 – Funcionamento e mantemento de tractores forestais
UF0273 – Funcionamento e mantemento de tractores forestais
UF0274 – Manexo de tractores forestais
MP0063 – Aproveitamentos forestais

Configuración de cookies