Saltar al contenido

Curso gratuíto: Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

Datos del curso:

Fecha inicio: 21/04/2022

Contacto: 986100855

CÓD. CURSO:2021/004943-01

CÓD. ESPECIALIDADE:ELEM0311 – Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SI

TIPO DE FORMACIÓN:AFD

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:21/04/2022

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:15:30-20:30

CENTRO DE FORMACIÓN:CONSULTORA MONTE ALTO, S.L.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA Curtidoira, N¿ 2 – baixo

TELÉFONO:986100855

EMAIL:mtobio@metodogrupo.com

CONCELLO:PONTEVEDRA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:PROGRAMA:

MF1978 – Montaxe de sistemas de automatización industrial

UF2234 – Instalación de equipos y elementos de sistemas de automatización industrial

UF2235 – Puesta en marcha de sistemas de automatización industrial

UF2236 – Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

MF1979 – Mantemento de sistemas de automatización industrial

UF2237 – Mantenimiento preventivo de sistemas de automatización industrial

UF2238 – Diagnosis de averías y mantenimiento correctivo de sistemas de automatización industrial

MP0463 – Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

Disfruta del curso Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies