Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuito: Atencion sociosanitaria a persoas no domicilio

Datos del curso:

Fecha inicio: 10/01/2022

Contacto: 981522426

CÓD. CURSO:2021/003621-01

CÓD. ESPECIALIDADE:SSCS0108 – Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SI

TIPO DE FORMACIÓN:AFDTIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:10/01/2022

MODALIDADE:PresencialHORARIO:15:30-20:30CENTRO DE FORMACIÓN:FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN)

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA AMIO – PARQUE EMPRESARIAL COSTA VELLA, N¿ 114

TELÉFONO:981522426

EMAIL:proxectos@fesan.org

CONCELLO:SANTIAGO DE COMPOSTELA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:2

PROGRAMA: 

MF0249 – Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

UF0119 – Características e necesidades de atención hixiénico-sanitaria das persoas dependentes

UF0120 – Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio

UF0121 – Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no domicilio

MF0250 – Atención e apoio psicosocial domiciliario

UF0122 – Mantemento e rehabilitación psicosocial das persoas dependentes en domicilio

UF0123 – Apoio ás xestións cotiás das persoas dependentes

UF0124 – Interrelación, comunicación e observación coa persoa dependente e a súa contorna

MF0251 – Apoio domiciliario e alimentación familiar

UF0125 – Xestión, aprovisionamento e cociña na unidade familiar de persoas dependentes

UF0126 – Mantemento, limpeza e organización do domicilio de persoas dependentes

MP0028 – Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Disfruta del curso Atencion sociosanitaria a persoas no domicilio y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies