Saltar al contenido

Curso gratuíto: Deseño de canalización industrial

Datos del curso:

Fecha inicio: 20/04/2022

Contacto: 986467115

CÓD. CURSO:2021/002776-01

CÓD. ESPECIALIDADE:FMEC0209 – Deseño de canalización industrial

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SI

TIPO DE FORMACIÓN:AFD

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:20/04/2022

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:09:00 a 14:00

CENTRO DE FORMACIÓN:G12 Grupo Empresarial de Servicios S.L.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA CORUÑA, N¿ 33 – BAIXO

TELÉFONO:986467115

EMAIL:info@gdoce.es

CONCELLO:VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:3

PROGRAMA:

MF1149 – Deseño de esquemas de canalización industrial

UF0871 – Documentación técnica e accesorios nunha instalación de tubaxe industrial

UF0872 – Cálculo para o dimensionado de produtos e automatización de instalacións de tubaxe industrial

MF1150 – Deseño de instalacións de canalización industrial

UF0873 – Deseño de tubaxes para a fabricación e montaxe de instalacións

UF0874 – Especificacións para a fabricación e montaxe de tubaxe industrial

UF0875 – Plan de probas e ensaios de tubaxe industrial

MP0181 – Deseño de canalización industrial

MF1148 – Documentación técnica para produtos de construcións metálicas

UF0454 – Elaboración de documentación técnica, empregando programas cad-cam para fabricación mecánica

UF0455 – Xestión documental do produto de fabricación mecánica

UF0609 – Representación gráfica en construcións metálicas

Disfruta del curso Deseño de canalización industrial y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies