Saltar al contenido

Curso gratuíto: Docencia da formación profesional para o emprego

Datos del curso:

Fecha inicio: 23/08/2021

Contacto: 886126501

CÓD. CURSO:2019/006120-01

CÓD. ESPECIALIDAD:31055

TIPO DE FORMACIÓN:CNV

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIONES:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:23/08/2021

MODALIDAD:Presencial

HORARIO:9 a 14 horas

CENTRO DE FORMACIÓN:DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

LUGAR IMPARTICIÓN:RÚA PAZ, N¿ 10

TELÉFONO:886126501

EMAIL:pixfor@ymail.com

CONCELLO:CANGAS

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:3

PROGRAMA:SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego

MF1442 – Programación didáctica de accións formativas para o emprego

MF1443 – Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

MF1444 – Impartición de accións formativas para o emprego

UF1645 – Impartición de accións formativas para o emprego

UF1646 – Titorización de accións formativas para o emprego

MF1445 – Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

MF1446 – Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

MP0353 – Docencia da formación profesional para o emprego

Disfruta del curso Docencia da formación profesional para o emprego y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies