Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Fabricación e montaxe de instalacións de canalización industrial

Datos del curso:

Fecha inicio: 30/12/2021

Contacto: 981639718

CÓD. CURSO:2021/004031-01

CÓD. ESPECIALIDADE:FMEC0108 – Fabricación e montaxe de instalacións de canalización industrial

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SI

TIPO DE FORMACIÓN:AFD

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:30/12/2021

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:08:00-13:00

CENTRO DE FORMACIÓN:forGA

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA ROSALÍA DE CASTRO, N¿ 94

TELÉFONO:981639718

EMAIL:dt.norte@forga.gal

CONCELLO:OLEIROSNIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:2   PROGRAMA:

MF1142 – Trazado e mecanizado de canalización

UF0494 – Interpretación de planos na fabricación de tubaxes

UF0495 – Traza de desenvolvementos en tubaxes

UF0496 – Corte e mecanizado de tubaxes

MF1143 – Conformado e armado de canalizacións

UF0497 – Conformado e curvado na fabricación de tubaxes

UF0498 – Armado de tubaxes

MF1144 – Montaxe de canalizacións

UF0499 – Organización e desenvolvemento da montaxe de tubaxes

UF0500 – Montaxe de soportes e ensamblaxe de tubaxes

UF0501 – Soldadura na montaxe de tubaxes

MP0107 – Fabricación e montaxe de instalacións de canalización industrial

Disfruta del curso Fabricación e montaxe de instalacións de canalización industrial y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies