Saltar al contenido

Curso gratuíto: Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial

Datos del curso:

Fecha inicio: 12/11/2020

Contacto: 886110905

CÓD. CURSO: 2019/005370-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30852
TIPO DE FORMACIÓN: MEP
TIPO: Curso que admite: Desempregados
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 12/11/2020
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: 16:00-22:00
CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA
LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA BAIONA, Num 28
TELÉFONO: 886110905
EMAIL: centroformacionvigocoia@xunta.es
CONCELLO: VIGO
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2
PROGRAMA: IMAQ0108 – Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial
MF0116 – Elementos e mecanismos de máquinas industriais
UF0620 – Elementos e mecanismos de máquinas industriais
UF0621 – Montaxe de elementos de máquinas industriais
UF0622 – Diagnóstico de avarías en elementos de máquinas industriais
UF0623 – Reparación de elementos de máquinas industriais
MF0117 – Sistemas mecánicos, pneumáticos e hidráulicos de liñas automatizadas
UF0624 – Sistemas mecánicos, pneumáticos e hidráulicos de liñas automatizadas
UF0625 – Operacións de mantemento de sistemas en liñas automatizadas
UF0626 – Programación e control do funcionamento de liñas automatizadas
UF0627 – Prevención de riscos laborais e ambientais no mantemento de liñas automatizadas
MP0130 – Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial
Configuración de cookies