Saltar al contenido

Curso gratuito: Mecanizado por arranque de labra

Datos del curso:

Fecha inicio: 17/03/2021

Contacto: 986213025

CÓD. CURSO: 2020/000163-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30741

TIPO DE FORMACIÓN: MEP

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 17/03/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 16:00 horas ata 22:00 horas, a partir do 1 de xullo o horario será de 08:00 horas ata 14:00 horas

CENTRO DE FORMACIÓN: IES POLITÉCNICO DE VIGO

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA Torrecedeira, N¿ 88

TELÉFONO: 986213025

EMAIL: ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es

CONCELLO: VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: FMEH0109 – Mecanizado por arranque de labra
MF0089 – Especificacións técnicas en procesos de mecanizado por arranque de labra
UF0876 – Especificacións técnicas en procesos de mecanizado por arranque de labra
UF0991 – Cálculo de custos en procesos de mecanizado por arranque de labra
MF0090 – Prevención de riscos laborais e ambientais no mecanizado por arranque de labra
UF0877 – Prevención de riscos laborais e ambientais no mecanizado por arranque de labra
UF0878 – Preparación de máquinas, equipos e ferramentas en operacións de mecanizado por arranque de labra
UF0879 – Elaboración de programas de cnc para a fabricación de pezas por arranque de labra
UF0880 – Procesos auxiliares de fabricación no mecanizado por arranque de labra
MF0091 – Proceso de mecanización por arranque de labra
UF0881 – Proceso de mecanización por arranque de labra
UF0882 – Comprobación e optimización do programa cnc para o mecanizado por arranque de labra
UF0883 – Verificación do produto mecanizado por arranque de labra
MP0182 – Mecanizado por arranque de labra

Disfruta del curso Mecanizado por arranque de labra y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies