Saltar al contenido

Curso gratuíto: Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

Datos del curso:

Fecha inicio: 19/05/2020

Contacto: 986100855

CÓD. CURSO: 2019/000628-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30657

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 19/05/2020

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 9:00 a 14:00

CENTRO DE FORMACIÓN: CONSULTORA MONTE ALTO, S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA Curtidoira, Nº 2 – baixo

TELÉFONO: 986100855

EMAIL: mtobio@metodogrupo.com

CONCELLO: PONTEVEDRA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: ELES0108 – Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
MF0120 – Recepción e distribución de sinais de radiodifusión
UF0423 – Recepción e distribución de sinais de radiodifusión
UF0424 – Montaxe de instalacións de recepción e distribución de sinais de radiodifusión
UF0425 – Mantemento e reparación de instalacións de antenas en edificios
MF0121 – Instalacións de telefonía e comunicación interior
UF0426 – Instalacións de telefonía e comunicación interior
UF0427 – Montaxe de instalacións de telefonía e comunicación interior
UF0428 – Mantemento e reparación de instalacións de telefonía e comunicación interior
MP0093 – Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

Configuración de cookies