Saltar al contenido

Curso: Actividades administrativas na relación co cliente

Datos del curso:

Fecha inicio: 14/02/2022

Contacto: 986869600

CÓD. CURSO:2021/006443-01

CÓD. ESPECIALIDADE:ADGG0208 – Actividades administrativas na relación co cliente

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SI

TIPO DE FORMACIÓN:CNV

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:14/02/2022

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:LUNS A VENRES DE 9:00 A 14:00

CENTRO DE FORMACIÓN:ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA MANUEL QUIROGA, N¿ 13 – 1º

TELÉFONO:986869600

EMAIL:formacion@cenepo.com

CONCELLO:PONTEVEDRA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:2

PROGRAMA:

MF0233 – Ofimática

UF0319 – Sistema operativo, procura da información: internet/intranet e correo electrónico

UF0320 – Aplicacións informáticas de tratamento de textos

UF0321 – Aplicacións informáticas de follas de cálculo

UF0322 – Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais

UF0323 – Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información

MF0973 – Gravación de datos

MF0975 – Técnicas de recepción e comunicación

MF0976 – Operacións administrativas comerciais

UF0349 – Atención ao cliente no proceso comercial

UF0350 – Xestión administrativa do proceso comercial

UF0351 – Aplicacións informáticas da xestión comercial

MF0977 – Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente

MF0978 – Xestión de arquivos

MP0079 – Actividades administrativas de recepción e relación co cliente

Aprovecha el Curso: Actividades administrativas na relación co cliente y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies