Saltar al contenido

Curso gratuíto: Actividades administrativas na relación co cliente

Datos del curso:

Fecha inicio: 01/02/2021

Contacto: 981873585

CÓD. CURSO: 2019/005852-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30468

TIPO DE FORMACIÓN: UFE

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador ten compromiso de contratación cunha porcentaxe do 40 %.

INICIO: 01/02/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 09:00-14:00

CENTRO DE FORMACIÓN: CONSULTORES BASILIO INSUA LADO, S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA Muíños , N¿ 3 – baixo

TELÉFONO: 981873585

EMAIL: administracion@cltconsultores.com

CONCELLO: RIBEIRA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: ADGG0208 – Actividades administrativas na relación co cliente
MF0233 – Sistema operativo, procura da información: internet/intranet e correo electrónico
UF0319 – Sistema operativo, procura da información: internet/intranet e correo electrónico
UF0320 – Aplicacións informáticas de tratamento de textos
UF0321 – Aplicacións informáticas de follas de cálculo
UF0322 – Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais
UF0323 – Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información
MF0973 – Gravación de datos
MF0975 – Técnicas de recepción e comunicación
MF0976 – Atención ao cliente no proceso comercial
UF0349 – Atención ao cliente no proceso comercial
UF0350 – Xestión administrativa do proceso comercial
UF0351 – Aplicacións informáticas da xestión comercial
MF0977 – Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente
MF0978 – Xestión de arquivos
MP0079 – Actividades administrativas de recepción e relación co cliente

Disfruta del curso Actividades administrativas na relación co cliente y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies