Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería

Datos del curso:

Fecha inicio: 15/06/2021

Contacto: 881867448

CÓD. CURSO:2021/002615-01

CÓD. ESPECIALIDAD:30524

TIPO DE FORMACIÓN:MEP

TIPO:Curso que admite: Desempregados | Ocupados conta allea

OBSERVACIONES:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:15/06/2021

MODALIDAD:Presencial

HORARIO:9:00-14:00

CENTRO DE FORMACIÓN:XUNTA DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN:RÚA Rúa Pena Mamoa, s/n Negreira

TELÉFONO:881867448

EMAIL:dx.orientacionepromocion@xunta.gal

CONCELLO:NEGREIRA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:1

PROGRAMA:AGAO0108 – Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería

MF0520 – Operacións básicas en viveiros e centros de xardinería

MF0521 – Operacións básicas para a instalación de xardíns, parques e zonas verdes

MF0522 – Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes

MP0006 – Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería

Disfruta del curso Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies