Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Asistencia á dirección

Datos del curso:

Fecha inicio: 08/11/2021

Contacto: 881952637

CÓD. CURSO:
2021/003261-01
CÓD. ESPECIALIDADE:
ADGG0108 – Asistencia á dirección
IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:
SI
TIPO DE FORMACIÓN:
AFD
TIPO:
Curso que admite: Desempregados
OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO:
08/11/2021
MODALIDADE:
Presencial
HORARIO:
16:00 a 21:00
CENTRO DE FORMACIÓN:
CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SL
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
RÚA CUNTIS, N¿ 50
TELÉFONO:
881952637
EMAIL:
informateferrol@informateoposiciones.es
CONCELLO:
FERROL
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:
3
PROGRAMA:
     MF0983 – Xestión de reunións, viaxes e eventos

UF0324 – Xestión do tempo, recursos e instalacións

UF0325 – Organización de reunións e eventos

UF0326 – Organización de viaxes nacionais e internacionais

MF0984 – Inglés profesional para a asistencia á dirección

UF0330 – Interpretación das actividades orais e escritas de asistencia á dirección en lingua inglesa

UF0331 – Interaccións orais na contorna empresarial en lingua inglesa

UF0332 – Elaboración de documentación socio-profesional en lingua inglesa

MF0985 – Lingua estranxeira profesional distinta do inglés para a asistencia á dirección

MF0986 – Elaboración, tratamento e presentación de documentos de traballo

UF0327 – Recompilación e tratamento da información con procesadores de texto

UF0328 – Organización e operacións con follas de cálculo e técnicas de representación gráfica en documentos

UF0329 – Elaboración e edición de presentacións con aplicacións informáticas

MP0076 – Asistencia á dirección

MF0982 – Administración e xestión das comunicacións da dirección

Disfruta del curso Asistencia á dirección y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies