Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuito: Certificado de aptitud profesional (cap) para conductores – renovación

Datos del curso:

Fecha inicio: 13/11/2021

Contacto: 981574922

CÓD. CURSO:2021/001876-02

CÓD. ESPECIALIDADE:TMVI008PO – Certificado de aptitud profesional (cap) para conductores – renovación

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SITIPO DE FORMACIÓN:FCTIPO:Curso que admite: Desempregados | Ocupados conta allea

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:13/11/2021

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:07:00 a 15:00 hª Sábados e domingos

CENTRO DE FORMACIÓN:APETAMCOR

LUGAR DE IMPARTICIÓN:POLÍGONO POLIGONO DO TAMBRE- RÚA VÍA EDISON, N¿ 1

TELÉFONO:981574922

EMAIL:avisos@apetamcor.gal

CONCELLO:SANTIAGO DE COMPOSTELA

Disfruta del curso Certificado de aptitud profesional (cap) para conductores – renovación y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies