Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Control de execución de obras de edificación

Datos del curso:

Fecha inicio: 26/11/2021

Contacto: 986783672

CÓD. CURSO:2021/005563-01

CÓD. ESPECIALIDADE:EOCO0112 – Control de execución de obras de edificación

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SI

TIPO DE FORMACIÓN:AFD

TIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:26/11/2021

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:09.00 a 14.00

CENTRO DE FORMACIÓN:Mª CARMEN MÍGUEZ ÁLVAREZ,S.L. – AUTOESC. ESPAÑA

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA B -PARCELA 14- POLÍGONO 2000

TELÉFONO:986783672

EMAIL:anxo@aecarballo.org

CONCELLO:LALIN

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:3   

PROGRAMA:

     MF1360 – Prevención básica de riscos laborais en construción

     MF2140 – Organización e desenvolvemento de traballos de traza en construción

          UF2586 – Interpretación de documentación gráfica de proyectos de construcción

          UF2587 – Replanteo y organización de los trabajos de topografía en obra

     MF2141 – Posta en obra de encofrados, armaduras pasivas e formigón

     MF2146 – Organización de recursos e escarpas en obras de construción

     MF2147 – Obras de acondicionamento do terreo, cimentación e estrutura en edificación

     MF2148 – Obras da envolvente en edificación

     MF2149 – Obras de particións e acabados, e instalacións en edificación

     MF2150 – Obras específicas de rehabilitación en edificación

     MP0541 – Control de execución de obras de edificación

Disfruta del curso Control de execución de obras de edificación y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies