Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

Datos del curso:

Fecha inicio: 27/12/2021

Contacto: 986090146

CÓD. CURSO:2021/005465-01

CÓD. ESPECIALIDADE:FMEC0208 – Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

IMPÁRTESE A TOTALIDADE DA ESPECIALIDADE:SITIPO DE FORMACIÓN:AFDTIPO:Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:27/12/2021

MODALIDADE:Presencial

HORARIO:15:30 – 20:30

CENTRO DE FORMACIÓN:ACCION LABORAL

LUGAR DE IMPARTICIÓN:RÚA SERAFÍN AVENDAÑO (EDIF. LOS ROBLES), N¿ 18

TELÉFONO:986090146

EMAIL:formacion.vg@accionlaboral.com

CONCELLO:VIGONIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL:3

PROGRAMA:

MF1145 – Deseño de produtos de caldeirería

UF0600 – Caracterización de produtos de caldeirería

UF0601 – Materiais para a fabricación e montaxe de produtos de caldeirería

UF0602 – Documentación para a fabricación e montaxe de produtos de caldeirería

MF1146 – Deseño de produtos de estruturas metálicas

UF0603 – Caracterización de produtos de estruturas metálicas

UF0604 – Materiais para a fabricación e montaxe de produtos de estruturas metálicas

UF0605 – Documentación para a fabricación e montaxe de produtos de estruturas metálicas

MF1147 – Cálculos de caldeirería e estruturas metálicas

UF0606 – Solucións construtivas en construcións metálicas

UF0607 – Cálculo de elementos de unión

UF0608 – Probas e ensaios en construcións metálicas

MF1148 – Documentación técnica para produtos de construcións metálicas

UF0454 – Elaboración de documentación técnica, empregando programas cad-cam para fabricación mecánica

UF0455 – Xestión documental do produto de fabricación mecánica

UF0609 – Representación gráfica en construcións metálicas

MP0127 – Deseño de caldeirería e estruturas metálicas

Disfruta del curso Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies